วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2550

ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ

โคลงสี่สุภาพ

ธรณีนี่นี้ เป็นพยาน
เราก็ศิษย์มีอาจารย์ หนึ่งบ้าง
เราผิดท่านประหาร เราชอบ
เราบ่ผิดท่านมาล้าง ดาบนี้ คืนสนอง
แต่งโดยศรีปราช กวีเอก สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (อยุธยา)

ไม่มีความคิดเห็น: